Nga Data

IDs

Passport:
B0533786
17/07/2011

CMTND:
011875535
04/05/2006

UK Provisional Driving License:

UK National Insurance Card:

 OTHER PERSONAL INFO

Bank Accounts:
0011003150078

https://www.vietcombank.com.vn/IBanking/
543955A26 nsa
So HSKH: 543955
nsan nsl nsm

0011353150035
0021000598843
0015008476755

 SELF

15/02 Mậu Ngọ
1h kem 10 noon

EDUCATION
Cấp I: 1984-1989
1984-85: Lớp 1
1985-86: Lớp 2
1986-87: Lớp 3
1987-88: Lớp 4
1988-89: Lớp 5

Cấp II: 1989-1993
1989-90: Lớp 6
1990-91: Lớp 7
1991-92: Lớp 8
1992-93: Lớp 9

Cấp III: 1993-1996
1993-94: Lớp 10
1994-95: Lớp 11
1995-96: Lớp 12

Đại học: 1996-2000
1996-97: Năm thứ nhất
1997-98: Năm thứ hai
1998-99: Năm thứ ba
1999-00: Năm thứ tư
Ngày cấp bằng:

2002-10.2004:
HVQHQT
Thạc sỹ QHQT
Quan hệ ASEAN-EU thời kỳ hậu chiến tranh lạnh
Ngày cấp bằng:
Ngày ký bảng điểm:

2007-2008:
Middlesex U

 WORK

FAMILY
Nguyễn Thị Vinh
24/02/1950
(1949 Hợi?)
Bắc Giang

Thân Xuân Lê
07/04/1944
(1942 Ngọ?)

Thân Lan Phương
11/05/1973
3h15 am

Thân Song Toàn
19/12/1984
4h20 pm

Advertisements
%d bloggers like this: